Projekt DAP Services inovační VOUCHER

VALIDAČNÍ STUDIE CA METHODV OBLASTI MEDICÍNSKÝCH VĚDS POUŽITÍM FYZIOLOGICKÝCH MĚŘENÍ A SEBEHODNOCENÍ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projekt je získání studie zasazující CA method v oblasti medicínských věd s použitím fyziologických měření (funkční magnet.rezonance, elektroencefalografie a variabilita tepové frekvence) a sebehodnocení (dotazníkové šetření, CA method).